уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
4-40
Зачатие Богоматери.  Конец XVI в.