уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
34-40
Успение.  XV в. (Около 1497 г. ?)