уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
25-52
Покров. Рубеж XIV-XV в.