уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
43-52
Покров Богоматери. Конец XV в.